අගෝස්තු අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියනය පසු කරයි

0
28

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථිකයේ පසුබෑමක් සිදු වුව ද, පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේ ඩොලර් බිලයන 1 ක හෙවත් ඩොලර් මිලියන 1,000 ඉක්මවූ අපනයන ආදායමක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබේ.

රේගු සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව, 2020 අගෝස්තු මාසයේ දී වාර්තා වූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 947.2 ක වටිනාකමට සාපේක්ෂව වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනය‍යේ ඉපැයීම් 2021 අගෝස්තු මාසයේදී 14.4% කින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,083.56 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.

මීට පෙර මේ වසරේ මාර්තු, ජුනි  සහ ජූලි මාසවල ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 1,000ක අපනයන සීමාව පසුකර ඇත.

මේ ආර්ථික පදනම ස්ථාපිතව ඇත්තේ රට තුළ සහ ගෝලීයව කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් පවතින සීමා කිරීම් තුළ වීම විශේෂිතය.

2020 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව 2021 අගෝස්තු මාසයේ දී යුරෝපා කලාපයට යවන ලද අපනයනයන් සමස්ත අපනයනයෙන් 22.97%ක් වශයෙන් ද, මැදපෙරදිග රටවල් සඳහා 4.8 %ක ප්‍රමාණයක් ද, අප්‍රිකානු කලාපය සඳහා 2.7.% ක් ද වශයෙන් සමස්ත අපනයන බෙදා දැක්විය හැකිය එසේ ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට 25.3%, එක්සත් ජනපදයට 7.3% ක් ද වශයෙන් අපනයන සිදුකර තිබේ.

වැඩිම අපනයන ආදායම ඇඟලුම් අංශයෙන් ලැබී ඇති අතර එය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 491.5 ක් වේ. එසේම තේ අපනයනයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 116.78 ක ආදායමක් උපයාගෙන තිබෙන අතර, රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 92.34 ක් ද ලැබී ඇත. එසේ ම අපනයන ආදායම සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් දුන් අංශ අතර අමෙරිකානු ඩොලර්  මිලියන 73.95 ක් සටහන් කරමින් පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ද වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here