ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට මහ බැංකුවෙන් මුදල්

0
25

  • ඉදිරි මාස තුන සඳහා රටට ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය ඩොලර් ප්‍රමාණය වෙළඳපොලට මුදාහැරීමට මහ බැංකුව කටයුතු කරන බව මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

“පී.බී.ජයසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළ IMF සමග අපි එක්වී කටයුතු කළ යුතු කියන දේ හරියටම හරි. එතැන මමත් ඉන්නවා. අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි IMF අපේ තරහාකාරයෙක් නෙවෙයි. අපි ඔවුන්ගේ වැඩසටහනට යායුතු නැහැ. IMF ගිහින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සිදුකළොත් එතැනින් ගැලවීමට අවුරුදු 10ක් යනවා. ඒ අවුරුදු 10 දී අපි අපේ තරුණයින්ට මොනවාද කියන්නේ රැකියා නැතුව ඉන්නද කියන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට යන්න පුළුවන්. තෙල් පිළිබඳව ඇති ගැටලුවට අපි මහ බැංකුව ලෙස ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. අපි කියලා තියෙනවා ඊළඟ මාස 3 තුළ තෙල් සඳහා අවශ්‍ය මුදල් අපි මහ බැංකුවෙන් මුදාහරිනවා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here