රාජ්‍ය ආයතන ඩිජිටල්කරණය විධිමත් කිරීමට ප්‍රධාන ඩිජිටල් තොරතුරු නිලධාරි සංවර්ධන රාමුවක්

0
28

රාජ්‍ය  ආයතන තුල ඩිජිටල් සන්වර්තන ක්‍රියාවලිය වඩාත්  කාර්යක්ෂමව සිදුකිරිම සදහා  වැඩපිළිවලක් සකස් කෙරේ.   තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් මෙම වැඩපිළිවල ඊයේ (30 ) ආරම්භ කෙරින. රජයේ කාර්යක්ෂම සේවක බලකායක් වර්ධනය කිරීම සහ රජයේ ආයතන ඩිජිටල්කරණයෙන් උසස් මට්ටමට පත්කිරීම මෙහි අරමුණයි. ඒ සදහා ප්‍රධාන ඩිජිටල් තොරතුරු නිලධාරින් බලගැන්වීම සිදුකෙරෙනු ඇත. පිරිවැය අඩු කිරීම, වේගවත් සේවා සැපයීමක් සහතික කිරීම සහ රාජ්‍ය ආයතන තුල  ඇති සියලුම ගණුදෙනු හා අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයන් තුළ විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා  වඩාත්  කාලෝචිත, ඵලදායි ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙය හදුනාගෙන ඇත. 2024 වවිට රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවලට අනුබද්ධ  ප්‍රධාන තාක්ෂණ තොරතුරු නිඅධාරි 500 ක් බිහිකිරම මෙයට සැලසුම්කර ඇත.  රජයේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගයක් ලෙස හදුනාගෙන ඇති  තාක්ෂන  පාදක ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සදහා ගෙනයන  වැඩපිළිවලට සමගාමිව මෙය ක්‍රියාත්මක කරයි. තාක්ෂන අමාත්‍යංශ ලේකම් ජයන්ත ද සිල්වා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති  ඕෂද සේනානායක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඉංජිනේරු මහින්ද බි හේරත් ඇතුළු විද්වත් පිරිසකගේ සහබාභාත්වයෙන් මාර්ගගත ක්‍රමයට මෙම සමුළුව පැවැත්විණි.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය  දියත් කෙරෙන මෙම වැඩපිළිවල මඟින් ප්‍රධාන ඩිජිටල් තොරතුරු නිලධාරින්ගේ වගකීම් හා  ගත යුතු මාර්ග නිශ්චිතව හදුනාගනු ලැබිණ.  ඕනෑම රජයේ සේවකයෙකුට එම  තනතුරට සලකා බැලීම සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සහ අවම සුදුසුකම් රාමුවක් ද හදුනාගනින. මෙම මුලපිරීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජයන්ත ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ, “ICTA ආයතනය ආරම්භ කළ මෙම වැඩපිළිවෙළට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය පූර්ණ වශයෙන් කැප වී සිටින බවයි. ඉදිරි වසර තුන තුළ පුරවැසියන් කේන්ද්‍ර කරගත් රජයක් සඳහා රාජ්‍ය  අංශය තුළ සැලකිය යුතු වෙනසක් අපේක්ෂා කෙරේ. එම නිසා, රාජ්‍ය  සේවකයින්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ, හැකියාවන්  ඇති රජයේ ශ්‍රම බලකායක් ලෙස වර්ධනය කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසයි.“ එම හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම සදහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ICTA පහසුකම් සලසන හෙයින්, එහි ප්‍රයෝජන ගන්නා  ලෙස ලේකම්වරයා ඉල්ලා සිටින ලදී.

තොරතුරු හා සන්නිවෙදන  තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයෙ හි (ICTA) සභාපති ඕෂධ සේනානායක මහතා සඳහන් කළේ, “රාජ්‍ය අංශය හරහා ඩිජිටල් පරිවර්‍තනයක ගමනක් කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කොට තිබේ. එය දිගු කාලීනව රාජ්‍ය අංශයේ තිරසාරභාවය සඳහාත්  ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම සහ නිපුණතාවය ඉහළ නැංවීමත් අරමුණුකර ඇත. මෙහිදී  මහජනයාට ප්‍රශස්ත සේවාවක් ලබාදීම සදහා සැකසුනු , ආයතනික ක්‍රියාවලියක්  හා ප්‍රතිපත්ති සමඟ ඩිජිටල් යෙදවූම  එක්කිරීම වැදගත්වේ. ඒ සදහා  රාජ්‍ය අංශය තුළ උත්ප්රේරකයක් ලෙස තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම සහතික කිරීම සඳහා රජයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණ තොරතුරු නිලධාරි වැඩසටහන ඉතා වැදගත් වනු ඇත.අද දියත් කරන ලද මෙම වැඩපිළිවල  ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය මෙන්ම ඕනෑම රජයේ සේවකයෙකුට එම  තනතුර සලකා බැලීම සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සහ අවම සුදුසුකම් රාමුවක් ද  සපයනු ඇත.

රමේෂ් ෂන්මුගනාදන් මහතා, විධායක උප සභාපති/සමුහ  (John Keels Holdings PLC..) සහ Lion Brewery (Ceylon) PLC  හි  තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශයේ ප්‍රධානී අමා ඒකනායක මහත්මිය ,තොරතුරු හාසන්නිවෙදන  තාක්ෂණ නියෝජිතායතනහි  ප්‍රධාන ඩිජිටල් ආර්ථික නිලධාරි අනුර ද අල්විස් මහතා මෙහිදී අදහස් දක්වන ලදී. මෙම ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා කැප වූ උපදේශක සංචිතයට රමේෂ් ෂන්මුගනාදන් මහතා, (උප සභාපති/සමුහ  John Keels Holdings PLC.) අනෝජා බස්නායක මහත්මිය, අධ්‍යක්ෂ තොරතුරු තාක්ෂණ (Baur and Co. Pvt.Ltd), තොරතුරු හා සන්නිවේදන  තාක්ෂණ නියෝජිතායතනහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික සහ  විධායක උප සභාපති/ (Virtusa )  මධු රත්නායක මහතා,   . කේ.වී කුගනාදන් මහතා , සමූහ ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි (ජනශක්ති සමූහය), Lion Brewery (Ceylon) PLC හි තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශයේ ප්‍රධානී අමා ඒකනායක මහත්මිය සහ ජෙහාන් මුතාලිෆ් මහතා, ප්‍රධාන ඩිජිටල් නිලධාරි (MAS Holdings) මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වුහ.

මාර්ගත ක්‍රමයට පවතී මෙම සමුළුවට තොරතුරු හා සන්නිවෙදන  තාක්ෂණ නියෝජිතායතනහි අධ්‍යක්‍ෂක ධාරිතා සංවර්ධන සමීර ජයවර්ධන ඇතුළු නිලධාරි රැසක් සහභාගි වුහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here